Doe de gratis online MissieMeter-check.

Door vijf korte vragen te beantwoorden krijgt u snel een beeld of u met de MissieMeter meters kunt maken met het missionair toerusten van uw kerk/gemeente.

Start de check

Voordelen inzet MissieMeter

Voorgangers kunnen hun (wekelijkse) boodschap en onderwijs aanscherpen.

U krijgt inzicht om te bepalen of de huidige vorm van kerk-zijn aansluit bij de mensen in uw woonomgeving.

U kunt uw beleid over missionair kerk-zijn beschrijven en gericht vormgeven.

Bij het vormen van leiderschapsteams kunt u rekening houden met een optimale samenstelling.

Kortom, voorganger en het kerkbestuur (dat is ook oudstenraad en kerkenraad) kunnen gericht werken aan een missionaire kerkgemeenschap tot eer van de Naam van God en ontdekken hoe de hele gemeenschap het beste kan worden ingezet.