Waarom de MissieMeter?

Bij steeds meer christenen leeft het verlangen om met de kerk lichtdragers en smaakmakers in onze samenleving te zijn. Maar hoe doe je dat?

De MissieMeter ontzorgt kerken bij het maken van missionaire plannen en helpt hen om invulling te geven aan de Grote Opdracht uit Mattheus 28: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken.’ Jezus in Mattheüs 28 HTB.

Nederland wordt door steeds meer christenen gezien als zendingsland, zegt René Timmerman, directeur van Stichting Antwoord en initiatiefnemer van de MissieMeter. En terecht! Een stad als Schagen in Noord-Holland met ruim 22.000 inwoners heeft nauwelijks nog een protestantse of evangelische kerk. Dat vraagt om een andere houding van veel kerken en christenen.

MissieMeter helpt uw kerk graag met het herontdekken van de Grote Opdracht uit Mattheus 28 , ongeacht denominatie. De MissieMeter helpt om de eerste stappen daarin te kunnen zetten.

Bel of e-mail voor het maken van een vrijblijvende afspraak: 0636-549872.

Wat is een MissieMeter?

Stichting Antwoord wil het missionaire denken en handelen onder kerken/christenen in Nederland helpen te vergroten. Het is voor een voorganger, oudsten en diakenen goed om te weten hoe de gemeenteleden tegen een missionaire kerk aankijken.

De MissieMeter is een online vragenlijst van 15 tot 20 multiple choice vragen die de kennis, de houding en het gedrag over zending- en evangelisatie op individueel- en gemeentelijk niveau meet.

Wat kunt u met de uitslag van de MissieMeter?

De inzet van de MissieMeter is het begin van meer missiegerichte gemeenten. De uitkomsten van de MissieMeter hebben invloed op alle mensen binnen uw kerk. Enkele concrete voorbeelden:

Dominees/voorgangers/evangelisten

  • U kunt uw (wekelijkse) boodschap en onderwijs aanscherpen.
  • Sluit de huidige vorm van gemeenschapsvorming wel aan bij de mensen in onze woonomgeving?

Kerkbestuurders

  • U kunt uw beleid hierover beschrijven en gericht vormgeven.
  • Bij het samenstellen van teams kunt u rekening houden met een optimale samenstelling.
  • Ook weet u hoe u met andere bestuursleden het beste kunt samenwerken.

Kerk-/gemeenteleden

  • U kunt met uw voorganger en het kerkbestuur (dat is ook oudstenraad en kerkenraad) gericht werken aan een missionaire kerkgemeenschap tot eer van de Naam van God en ontdekken hoe u zelf het beste kunt worden ingezet.

Benieuwd of de MissieMeter ook iets voor uw gemeente is?

Maak vrijblijvend kennis met de MissieMeter.

De MissieMeter is ontwikkeld in samenwerking met

MissieNederland en het Evangelisch College.