Het MissieMeter-traject

Het MissieMeter-traject werkt stapsgewijs toe een missionaire gemeente. We onderscheiden vijf belangrijke te nemen stappen.

Meten

Samen je missionaire domein ontdekken. Het verzenden van de enquête, het verzamelen van de antwoorden en het ontvangen van een rapport op maat horen bij deze fase. We werken planmatig en met professionals. U kunt op deze pagina ook een voorbeeld van een plan van aanpak downloaden.

Keuze voor een missionair initiatief

De uitkomst van een MissieMeter geeft genoeg handvatten voor missionaire initiatieven die door de gemeente kunnen worden gedragen. We kijken daarbij vooruit naar wat een gemeente kan en wil.

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding is de rode draad binnen dit hele traject. Want hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de kerk aangesloten blijft? Projectbegeleiding door iemand van buiten de gemeente kan daarbij enorm helpen.

DISC-training

Uit welk DNA-bestaan de gemeenteleden en hoe kunnen we in de kerk goed samenwerken. Het DISC model biedt mensen in de kerk op eenvoudige wijze inzicht én begrip in het eigen functioneren en dat van de andere gemeenteleden. Hierdoor wordt onderlinge communicatie en samenwerking een stuk gemakkelijker.

Evaluatie

Wat gaat goed en wat kan er worden verbeterd. Hoe loopt het traject en moet er worden bijgestuurd.

DISC-trainingen en DISC-workshops

Een DISC- training, wat is dat?

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud en is heel praktisch toe te passen. Met het DISC- instrument krijgt u inzicht in uw eigen persoonlijkheid, u wordt zich bewust van uw eigen gedrag en wat voor effect dat heeft op uw broeders en zusters in de kerk.

Daarnaast helpt DISC u om andere mensen te leren inschatten op hun gedragsvoorkeuren, zodat u hierop effectief kan afstemmen en aansluiten. 

DISC staat voor vier persoonlijkheidsstijlen: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

DISC-trainster

Mirjam Suijdendorp, christen en gecertificeerd DISC-trainster,  gaat in overleg met u een training samenstellen, die past bij uw behoefte en wensen. Uitgangspunt is altijd: elk mens is uniek en God heeft ieder toegerust en gezegend met talenten. De kunst is om de individuele kracht van elk lid in te zetten op de juiste plek binnen uw gemeente. Daardoor wordt Gods plan zichtbaar en komen mensen tot hun recht.

Haar motto: “Het leven is een cadeau van God. Elke dag pak je een nieuw stuk uit. Gebruik en ontdek wat God je heeft toevertrouwd, tot eer van Zijn naam en opbouw van Zijn Koninkrijk!”

Projectbegeleiding: samen aan het werk met de uitkomsten van de MissieMeter

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen blijft aangesloten bij eventuele aanpassingen binnen uw gemeente?

Hans Alblas (1974) haalde zijn bachelor in theologie aan de ETH te Veenendaal en zijn masters aan de VU te Amsterdam. Hans is onder de naam Omnicus actief in prediking, bijbelonderwijs en geestelijke begeleiding (www.omnicus.nl). Als freelancer spreekt hij o.a. in diverse kerken, geeft hij les aan de Evangelische Toerusting School en biedt hij een cursus aan over Openbaring van Johannes.

‘Uitreiken naar mensen die Christus nog niet volgen, hoort bij het hart van het gemeente-zijn. Graag dien ik uw gemeente in het samen ontdekken hoe dat te doen op een manier, die bij uw gemeente past. Het gesprek en het proces leiden, doorvragen en verbinden behoren tot mijn kwaliteiten.

Over de initiatiefnemer

Jezus Christus heeft ons de opdracht gegeven Zijn boodschap aan alle mensen door te geven. Aan ons als individu en aan ons als kerk. Want alleen door het geloof in Jezus Christus veranderen mensen van binnenuit. Dat is enorm krachtig voor henzelf en voor iedereen in hun omgeving. De kerk speelt hierin de hoofdrol. Maar ik zie ook dat veel kerken worstelen met een goede Bijbelse invulling van de ‘Grote Opdracht van Jezus Christus’. Hoe dan? En waar moeten we beginnen?

Het is ons verlangen dat kerken weer lichtdragers en smaakmakers in onze samenleving zijn. Dat leeft bij steeds meer christenen en we wakkeren dit vuur graag meer en meer aan! Stichting Antwoord biedt met de MissieMeter een instrument met implementatietraject aan om hen daarbij te helpen.

René Timmerman, Directeur Stichting Antwoord

Het MissieMeter-traject

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden over de MissieMeter.

Kan ik individueel een MissieMeter invullen?
Wat kost een MissieMeter?
Zijn de DISC-training en de procesbegeleiding verplicht?
Welke vragen worden er in de MissieMeter gesteld?

Benieuwd of de MissieMeter ook iets voor uw gemeente is?

Maak vrijblijvend kennis met de MissieMeter.

De MissieMeter is ontwikkeld in samenwerking met

MissieNederland en het Evangelisch College.